Sertifikatai

KOKYBĖ IR SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ

UAB „Penta Electronics“ savo veikloje vadovaujasi verslo etikos ir socialinės atsakomybės principais. Mums svarbus ne tik klientas, bet ir darbuotojas. Modernizuodama darbo vietas, organizuodama saugos darbe mokymus, vykdydama nelaimingų atsitikimų prevenciją ir skirdama lėšas asmeninėms apsaugos priemonėms, bendrovė siekia sukurti sveiką ir saugią darbo aplinką savo darbuotojams.

KOKYBĖS IR APLINKOSAUGOS POLITIKA

UAB „Penta Electronics“ vadovybė sėkmingą bendrovės vystymąsi sieja su gaminamos produkcijos kokybe, patikima ir stabilia partneryste su tiekėjais ir klientais, su bendrovės darbuotojų gerovės augimu.
UAB „Penta Electronics“ vienas iš pagrindinių aspektų yra nuolatinės pastangos užtikrinti klientų pasitenkinimą tobulinant bei plečiant laidų pynių ir elektrotechninių komponentų gamybą, orientuotis į aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimą. Siekdama šių tikslų vadovybė įsipareigoja:

 • Prižiūrėti ir nuolat tobulinti integruotą Kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemą, užtikrinančią ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 reikalavimų vykdymą;
 • Numatyti tikslus, juos peržiūrėti, gerinti įmonės laidų pynių bei elektrotechninių komponentų gaminių kokybę – didinti kliento pasitenkinimą produkcija ir kelti įmonės veiklos efektyvumą, siekiant konkuruoti dabartinėje ir ateities rinkose;
 • Laikytis aplinkosaugos teisinių, normatyvinių ir vidinių reikalavimų;
 • Išskirtinį dėmesį teikti aplinkos apsaugos prevencijai;
 • Siekti visuose procesuose mažinti išmetamas medžiagų atliekas ir sunaudojamos energijos sąnaudas, norint sumažinti neigiamą poveikį aplinkai;
 • Palaikyti saugias ir nepavojingas sveikatai darbo vietas;
 • Kelti darbuotojų kvalifikaciją. Viešai skelbti ir aiškinti bendrovės kokybės politiką bendrovės darbuotojams, reguliariai vertinti jos tinkamumą;
 • Analizuoti savo veiklos rezultatus, stebėti rinkos poreikius ir pagal juos numatyti tolimesnės veiklos uždavinius;
 • Gerinti kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistemos veiksmingumą.

Visos UAB Penta Electronics naudojamos medžiagos atitinka RoHS direktyvą. Sveikata ir sauga yra vienas iš svarbiausių mūsų uždavinių.

SERTIFIKATAI
Sertifikuotos vadybos sistemos.

 • Kokybės vadybos sistema pagal ISO 9001;
 • Aplinkos apsaugos vadybos sistema pagal ISO 14001;
  ISO 9001 LT ISO 14001 LT